Select a page

Meer dan alleen business

edweenk

In QuSL zijn we ons er terdege van bewust dat de wereld in de 21e eeuw grote uitdagingen heeft en we zijn er van overtuigd dat we dit niet los kunnen en moeten koppelen van ons zakelijke leven.

Daarom willen we vanuit onze eigen activiteiten een actieve bijdrage leveren, hoe klein en bescheiden ook, aan het werken voor een betere wereld.

Onze “korreltjes zand”:

In consulting:

We zijn onderdeel van “Green logistics” (zie ook: www.greenlogisticsconsultants.com), en daarnaast helpen we bedrijven met thema’s rondom hun “carbon footprint” en wat de impact van het herontwerp van hun logistieke ketens kan zijn op de totale uitstoot van broeikasgassen.

In training en onderwijs:

We willen bijdragen aan het bewustzijn van cursisten over hoe Supply Chain Management kan helpen met het oplossen van problemen in de wereld of tenminste het reduceren van de impact ervan. Voorbeelden van ondwerpen die in de les aan de orde gebracht worden zijn “duurzame supply chain”, “groene logistiek” en de “bottom of the pyramid”.

Donaties:

In QuSL delen we graag de goede dingen met onze klanten, maar we reserveren een evengroot bedrag voor verenigingen en/of liefdadigheidsinstellingen waarmee we sympathiseren. In alle gevallen moet er een duidelijke link zijn met onderwijs en/of jonge mensen, omdat daar de toekomst ligt.

De gift van afgelopen jaar is naar de Barcelonese Charity “Casal dels Infants del Raval” gegaan (www.casaldelraval.org).